Muziek en Dyslexie

Voor het tijdschrift FLUIT 2018-1 schreef Annemieke een samenvattend artikel over de problemen van het lesgeven aan dyslectische leerlingen en de richting waarin oplossingen gezocht moeten worden.

Het artikel is tevens gepubliceerd in De Klarinet-117/118.

Voordat Annemieke begon met haar muzikale carriere, studeerde zij van 2003 tot 2007 Orthopedagogiek (BSc en MSc) aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in leerproblemen bij kinderen. In haar masterthesis onderzocht zij de effectiviteit van dyslexiebehandelingen. Na de universiteit begon Annemieke aan het Conservatorium van Amsterdam en werkte zij parttime als orthopedagoog binnen de polikliniek dyslexie van GGZ-instelling Yulius te Rotterdam. Hier werkte zij zeven jaar lang met dyslectische kinderen. Alle ervaringen met deze kinderen hebben ervoor gezorgd dat zij bevlogen raakte over het onderwerp dyslexie. Ook binnen het conservatorium bleek dit onderwerp vaak aan bod te komen, zowel in de methodieklessen als in gesprekken met andere muziekdocenten. Dit stimuleerde Annemieke om haar vakgebieden te combineren en middels haar masterscriptie een eerste stap te zetten in de verbetering van het muziekonderwijs aan dyslectische leerlingen. Lees haar scriptie via deze link.